SKORUPKI CHRONIĄ PRZED NADMIAREM WODY

O korzeniach przerastających przez ten otwór niedługo będziemy mówić. Powszechnie przyjęty sposób wyjmowania bryły korzeniowej z do­tychczasowej doniczki polega na wybijaniu jej przez uderzanie brzegiem doniczki o kant stołu. Idzie to łatwo, gdy rośliny są młode, dobrze przygotowane do przesadzania. Wyjmowanie starszych eg­zemplarzy z większych doniczek napotyka pewne trudności, zwłasz­cza gdy rośliny są silnie rozgałęzione lub gdy są to kaktusy z gęstymi kolcami. Wprawdzie w tym ostatnim wypadku można włożyć spe­cjalne rękawiczki, ale co robić, gdy nadmiernie wyrośnięte korzenie wysunęły się z otworu odpływowego? Wśród ogrodników zawodow­ców, jak również wśród amatorów zdarzają się tacy, którzy korzenie te, zdrowe i silne, po prostu odcinają, nie licząc się z tym, że często mogą wówczas powstać trudno gojące się rany. 

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !