SILNE ZAWODY

Dzieci te wybierają dla siebie zawody atrakcyjne, zajmujące wysoką rangę w hierarchii zawodów, np. lekarz, inżynier, adwokat, elek­trotechnik, ale nie pragną stanowisk kierowniczych. F^aca zawodowa po- ‚ winna, ich zdaniem, dawać zadowolenie osobiste i szacunek u ludzi. Po­jawiające się w ich wyobraźni motywy fantastyczne, np. roboty wykonują­ce prace codzienne, nie zakłócają tradycyjnego rytmu dnia, nie wygospo­darowują czasu wolnego, itp. Wypracowania zaklasyfikowane do kategorii pierwszej: „dzień wypeł­niony pracą twórczą i społecznie ważną” – cechuje bardziej pogłębiona refleksja nad zmieniającą się rzeczywistością oraz duża doza optymizmu, który dotyczy zarówno^kierunku dokonujących się przemian, jak i włas­nej osoby.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !