ROZSTRZYGNIĘCIE DYLEMATU

Rozstrzygnięcie tego dylematu zawarte jest w proponowanym schemacie sprawdzianów wyników wychowania, który zdaniem R« Miller powinien obejmować następujące kryteria:”Stopień poznania świata, wyrażający się w stopniu wykształcenia i naukowości poglądu na świat ’Wybór kierunków działania i sprawność działania na rzecz postępu społecznego i własnego rozwoju ,Kierunki określania własnej osoby i pogłębiania samowiedzy (Miller, 1965, s. 36 – 38).Wymienione kryteria zwracają uwagę przede wszystkim na aktywność jednostki oraz zgodność jej działania z potrzebami społecznymi i war­tościami obowiązującymi w szerszych grupach społecznych. Poszukując adekwatnych do tego schematu metod badania wyników wychowania, R. Mil­ler zauważa, iż najbardziej owocne okazują się obserwacje różnych prze­jawów aktywności dzieci i młodzieży, analiza ich planów życiowych i biografii.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !