ROZMNAŻANIE ANTURIUM

Rośliny przesadza się wó­wczas, gdy pojawią się nowe pędy, w mieszankę ziemi z włóknistym torfem i świe­żym torfowcem. Niektóre firmy produkują specjalne podłoże dla Anthurium, zawie­rające wszystkie potrzebne składniki. Czasem mogą być trudności z nabyciem go, ale dobrze zaopatrzone sklepy powin­ny je mieć. Oczywiście, podłoże takie mo­że być wykorzystywane i dla innych roślin podobnych wymaganiach. Anturium rozmnaża się przez podział lub przez siew, ale długo trzeba czekać, aby otrzymać z nasienia dobrze rozwiniętą roślinę. Atrakcyjną me­todą mnożenia jest ukorzenianie kawał­ków łodygi. Konieczna jest do tego ogrze­wana mnożarka pokojowa, opisana w po­czątkowych rozdziałach tej książki. Łody­gę starego lub więdnącego anturium na­leży oczyścić z liści ostrym nożem, uwa­żając, aby nie uszkodzić niewidocznych oczek w kątach liści. Kawałki łodygi umie­szcza się pionowo w mieszance składają­cej się z 50% gruboziarnistego piasku 50% włóknistego torfu i prawie całkowicie przykrywa.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !