ROLE SPOŁECZNE

Wymienione role społeczne i postawy z pewnością nie wyczerpują całe­go zakresu zadań wychowawczych rodziny, jednakże dobór tych a nie in­nych ról uzasadniony jest przede wszystkim stopniem udziału rodziny w przygotowaniu dziecka do ich pełnienia, a także możliwością doko­nywania obserwacji zachowania się dziecka w zwykłych sytuacjach rodzin­nych oraz szkolnych. ‚  .Uzyskane tą drogą dane empiryczne dotyczące wyników wychowania pod­legały następnie interpretacji przy zastosowaniu kategorii wartościu­jących# które tu przytoczę dla przypomnienia.Są one następujące: podmiotowe uczestnictwo jednostki w rodzinie, indywidualny rozwój jednostki,przystosowanie jednostki do grupy rodzinnej, wycofanie się jednostki z życia społecznego i rodzinnego,  destrukcyjne zachowanie jednostki.Rezultaty wychowawcze badanych rodzin będą charakteryzowane według obu podanych zestawów kryteriów. W pierwszej kolejności zostaną przed­stawione dane na temat sposobu pełnienia wyznaczonych ról przez badane dzieci.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !