RODZINY ZINTEGROWANE

Na podstawie badań do tej kategorii zaliczam 88 rodzin; 86 z nich to rodziny pełne, a w dwóch rodzinach ojciec nie żyje. Liczba dzieci w rodzinie przedstawia się następująco: jedno dziecko w 21 rodzinach, dwoje dzieci -w 63 rodzinach i troje w 4 rodzinach. Warunki materialne w 19 rodzinach oceniono Jako bardzo dobre, w 34 rodzinach jako dobre, w 38 Jako przeciętne, trudnych warunków materialnych w tej grupie rodzin nie stwierdzono.Cechą wyróżniającą ten typ rodziny spośród innych jest bardzo rozle­gła i różnorodna działalność. Pracują zawodowo oboje rodzice, z wyjąt­kiem 11 matek.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !