REZULTAT ODDZIAŁYWAŃ

rezultatach oddziaływań wychowawczych badanych rodzin w .tym zakre- sie świadczą wypracowania dzieci na temat* „Jak wyobrażasz sobie Jeden dzień w swoim dorosłym życiu?” Każde wypracowanie charakteryzuje’się : oryginalnym ujęciem tematu, gdyż nie było podporządkowane żadnemu szab­lonowi. Z tego względu przy ich opracowaniu było konieczne ustalenie kryteriów, według których można było Je klasyfikować i oceniać. Zwraca­no więc uwagę na to, w Jaki sposób dzieci widz$ świat .1 dokonujące się w nim przemiany. Jaki Jest ich stosunek do pracy,’ co wiedzą ó obieranym dla siebie zawodzie oraz Jak planują swoje przyszłe życie rodzinne.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !