REFEROWANE BADANIA

Są one wyrazem stosunków społecznych w rodzinie, a jed­nocześnie są warunkiem jej właściwego funkcjonowania. W sumie – dzia- .łalność i więzi społeczne – tworzą podstawę dokonującej się w rodzinie socjalizacji dziecka, polegającej przede wszystkim na jego uczestnict­wie w życiu rodziny. Rozpatrując kwestię uczestnictwa dziecka w życiu rodzinnym, traktuję to uczestnictwo jako podstawową metodę wychowania naturalnego* Pełne uczestnictwo Jednostki w życiu grupy, to w istocie uczestnictwo w cało­kształcie jej stosunków społecznych. Referowane tu badania dotyczyły dzieci 14-15 letnich, czyli zdol­nych już do aktywnego uczestnictwa w stosunkach społecznych rodziny.W tym wieku kończy się w zasadzie okres dzieciństwa, a rozpoczyna się okres młodości, okres społecznego dorastania.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !