REALIZOWANE OBOWIĄZKI

Z tej racji nie są należycie re­alizowane obowiązki na rzecz domu i rodziny, powstają lię2ne zadrażnie­nia i nieporozumienia małżeńskie. Matki czują się pokrzywdzone z powodu nadmiernego obciążśnia obowiązkami domowymi, narzekają na mało satysfak­cjonujące życie rodzinne i w ogóle ciężkie życie. Rodzice, zwłaszcza mat­ki, sprawują tylko ogólny nadzór nad sprawami dziecka, nie pomagają ma w nauce, a jedynie stwarzają’ elementarne warunki do spełniania obowiąz­ków szkolnych. W przypadku tych dzieci nie Jest to wystarczające, wobec  czego nie uczą się dobrze.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !