PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA

Przysposobienie dziecka do szko­ły pod względem społecznym obejmuje m.in. ukształtowanie takich postaw, jak: uczynność, rzetelność w spełnianiu obowiązków, odpowiedzialność.umiejętność współpracy, itp., gdyż są one istotne dla podejmowanej przez* dziecko roli ucznia oraz roli kolegi.0    sposobie pełnienia pr2ez badane dzieci roli ucznia i roli kolegi informują formy zachowania się odnotowane w „Kwestionariuszu wyników wychowania rodziny”, pozycje 17 – 22 i 23 – 30. Zasady oceny zachowa­nia się dziecka w całym kwestionariuszu są Jednakowe, tj.: przeważnie tak, czasami, przeważnie nie. Wyniki oceny przedstawia tabela 12.Zamieszczone w tabeli oceny zachowania się badanych dzieci w wynie- nionych rolach dość ostro zarysowują różnice pomiędzy obiema badanymi gruparai dzieci, co niewątpliwie Jest konsekwencją przyjętego kryterium doboru dzieci do badań.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !