POZOSTAŁE KWESTIE

Pozostałe kwestie, tj* sposoby realizacji ideału wychowawczego (me­tody wychowania) oraz charakterystyka rodziców jako wychowawców, zosta­ły wydzielone do odrębnego scharakteryzowania w dalszej części niniej­szego rozdziału. Wszystkie przedstawione dotychczas informacje o funkcjonowaniu bada­nych rodzin tworzą przybliżony obraz dokonującej się w nich socjaliza­cji dziecka. Jak widać, nie polega ona jedynie na tzw. samorzutnym od­działywaniu różnych czynników na dziecko, lecz w znacznym stopniu Jest rezultatem świadomych i bardzo mozolnych działań rodziców. Zakres tych działań jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje: zarówno zapewnianie mate­rialnych podstaw bytu rodziny, jak też organizowanie satysfakcjonują­cego wszystkich jej członków życia rodzinnego, zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka, współdziałanie z instytucjami opiekuńczo-wycho­wawczymi, itp.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !