POSTAWY RODZICIELSKIE

0    kształcie rodziny oraz o sposobie Jej funkcjonowania w głównej mie­rze decydują rodzice. Oni też wyznaczają rolę dziecka w rodzinie. Mogą to czynić w różny sposób, bardzie,} lub mniej świadomie, w każdym jed­nak razie ich postępowanie wobec dziecka zawiera określony ładunek emo­cjonalny, który stymuluje aktywność dziecka, ów czynnik emocjonalny jest elementem składowym ludzkich postaw; jest on zresztą elementem najbar­dziej charakterystycznym, obok dwu pozostałych – myślowego i działanio­wego. Jego znaczenie/ szczególnie w postawach rodzicielskich, podkreś­la M. Ziemska (1969). Eksponowanie czynnika emocjonalnego w postawach rodzicielskich ma znaczenie nie tyle dla podmiotu postawy, co dla Jej przedmiotu, czyli dziecka.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !