PORÓWNANIE BADANYCH

Dokonując porównania badanych rodzin, należałoby zwrócić uwagę na następujące różnice w sposobie realizacji funkcji emocjonalno-ekspre- syjnej: Przeważająca większość rodzin MP” realizuje funkcję emocjonalno- ekspresyjną na poziomie gwarantującym jej członkom poczucie bliskości i wzajemności uczuć. W rodzinach tych zauważa się silnie ugruntowane poczucia wspólnoty. V kręgu rodzinnym panuje duża swoboda wyrażania swoich uczuć, potrzeb i marzeń. Poszczególne osoby wyrażają się o so­bie nawzajem z dużą serdecznością i wyrozumiałością, o wadach raczej się nie mówi. U dorosłych, a szczególnie u dzieci, zauważa się dużą dbałość o prestiż własnej rodziny.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !