POŁĄCZENIE POSTAWY

Z kolei połączenie postawy akceptacji i nadmiernie wymagającej powo­duje, że rodzice stawiają dziecku wymagania nieco zawyżone w stosunku do jego możliwości i dość rygorystycznie egzekwują je. Nie oznacza to, że stosują wobec dziecka kary. Z reguły otaczają dziecko troskliwością i   ciepłym uczuciem’i często udzielają dziecku pomocy, ale na skutek zawyżonych wymagań dziecko od rana do wieczora Jest zajęte wykonywaniem różnych obowiązków, głównie szkolnych i wynikających z uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, i nie ma czasu na swobodne kontakty kole­żeńskie. Ta dwoistość w stosunkach emocjonalnych pomiędzy rodzicami 1 dziećmi nie sprzyja kształtowaniu jednoznacznie pozytywnych cech osobowości dziecka. Niewątpliwie dzieci te górują nad zespołem klasowym wiedzą, du- żą swobodą bycia, Jednakże większość z nich ma trudności w pozyskaniu ,) sympatii kolegów.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !