POJĘCIE PROCESU

W konsekwencji tak wyinterpretowane pojęcie procesu wychowania znaj­duje zastosowanie jedynie w analizie działalności instytucji wychowaw­czej takiej Jak szkoła. Przyjmuje się bowiem, iż to głównie szkoła, . jako instytucja dysponująca wykwalifikowaną kadrą oraz. treściami i me­todami oddziaływania dobranymi odpowiednio do możliwości i potrzeb roz­wojowych dziecka, może planowo organizować proces wychowania. Rodzina, zwłaszcza tzw. rodzina przeciętna, zazwyczaj nie dysponuje warunkami takimi, Jakie ma szkoła, toteż jej działalność wychowawcza znacznie częściej jest opisywana w kategoriach „środowiska wychowawczego* niż w kategoriach „instytucji wychowawczej”, a więc także nie w katego­riach „procesu wychowania”.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !