POCHŁONIĘCI SPRAWAMI RODZICE

W rodzinach o wyższym statusie wykształcenia rodziców i lepszej sy­tuacji materialnej postawa unikająca rodziców Jest trochę zamaskowana. Rodzice pochłonięci różnymi sprawami osobistymi i zawodowymi pozosta- wiają dziecku dużo swobody i traktują je tak, jakby było znacznie star­sze. Sposób bycia rodziców i dzieci cechuje duża swoboda, jak w grupie koleżeńskiej. Dziecko otrzyiruje dość duże kwoty pieniędzy do własnej dyspozycji, a wszelkie Jego potrzeby i zachcianki spełniane są w nad­miarze. Rodzice są przekonani, że cały dzisiejszy świat Jest taki i że większość rodziców tak właśnie traktuje swoje dzieci* Nie można o nich powiedzieć, że nie pragną dla swych dzieci szczęśliwej przyszłoś­ci i odpowiedniego wykształcenia, ale na razie nie poświęcają tej spra­wie większej uwagi. Ufają, że zachowanie dziecka zmieni się wraz z Jego niedojrzałym wiekiem. W obu nakreślonych sytuacjach rodzinnych mamy do czynienia nie tyl­ko z unikaniem dziecka, ale także z unikaniem odpowiedzialności za przyszłość dziecka.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !