POBUDZENIE ASPIRACJI

Pobudzanie aspiracji dzieci do Jak najwyższego wykształcenia z jed­nej strony zaspokaja ambicje rodziców, jest miarą ich sukcesu życiowe­go, ale z drugiej strony nakłada na rodzinę dodatkowe, niemałe obowiąz­ki. Jeśli nawet pominiemy całkowicie kwestie ekonomiczne, pozostaje jeszcze zaangażowanie emocjonalne rodziców,.wszak życie szkolne nawet u dobrego ucznia powoduje wiele nieprzyjemnych napięć i sytuacji stre­sujących, a także poświęcenie czasu, który każdy z rodziców mógłby prze­znaczyć na realizację ambicji osobistych. Oczywiście, nie wszyscy rodzi­ce w jednakowym stopniu angażują się w sprawy swojego dziecka, co widać również na przykładzie badanych rodzin. Oto rejestr typowych sposobów wspomagania uczącego się dziecka przez rodzinę.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !