OKREŚLENIE POSTAW

W określaniu postaw rodzicielskich w badanych rodzinach, Jak Już za­znaczyłam, nie posługiwałam się żadnym ze znanych arkuszy postaw, ani też własnym kwestionariuszem czy skalą. Kierowałam się Jedynie opisowy­mi wskaźnikami, jakie podaje M. Ziemska, charakteryzując poszczególne typy postaw rodzicielskich. Taki sposób badania postaw rodziców uznałam za wystarczający dla celów niniejszej pracy; nie zamierzałam bowiem pro­wadzić wnikliwych analiz psychologicznych, ani też tworzyć nowej typo­logii. Zmierzałam Jedynie do stwierdzenia tego, Jakie postawy przejawia­ją badani rodzice wobec dzieci.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !