OKREŚLENIE KONTAKTÓW

Określenie kontaktów towarzyskich jako bliskie” wymaga tu jednak pewnego objaśnienia. Swoistym „testem” bliskiej więzi z innymi ludźmi było pytanie o to, czy i w Jakim stopniu osoby spoza rodziny mogą inge­rować w jej sprawy wychowawcze, np. dowiadywać się o kłopotach z dziec­kiem, udzielać porad wychowawczych lub wyrażać opinie o dziecku. Okazu­je się, iż w większości badanych rodzin (163 rodzin „P” i 21 „NM) nie dopuszcza się osób trzecich, tj. sąsiadów, znajomych, a nawet krewnych, do komentowania zachowania się dziecka, a zwłaszcza jego niepowodzeń.Na tej podstawie i na podstawie innych poczynionych obserwacji można przypuszczać, iż kontakty z szerszą rodziną w licznych przypadkach od­bywają się na podobnych zasadach, co spotkania towarzyskie z innymi znajomymi.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !