OKNO OD STRONY PÓŁNOCNEJ

Strona północna (mniej więcej północno- północny zachód do północno-północ- nego wschodu)Zalety. Zacienianie zbyteczne, panuje tzw. jasny cień i zwykle wyrównana tem­peratura. Jest to najlepsze stanowisko (miejsce uprawy) dla roślin cieniolub- nych, w tym również pochodzących z tro­pikalnych lasów deszczowych. Pielęgno­wanie łatwe, nie ma obawy o uszkodzenia roślin wskutek oparzeń słonecznych lub przesuszenia w razie zaniedbania podle­wania lub cieniowania.Wady. W razie dużego zacienienia okien północnych przez gęsto ulistnione drze­wa lub wysokie domy dostęp światła dziennego może spaść aż do szkodliwego dla roślin minimum. Możliwe jest jednak ! wyrównanie tego niedoboru przez światło sztuczne. W miejscach wysuniętych (np. narożniki czy wykusze), od strony nawie­trznej – niebezpieczeństwo zbytniego ochłodzenia w razie nocnych przymrozków i w zimie; konieczna jest wówczas ochrona przez dobrą izolację od ściany termostatycznie regulowane ogrzewanie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !