OGÓLNY ZARYS

Frzedstawiane tu w najogólniejszym zarysie propozycje teoretyków odnoszące się do badania wyników wychowania w sumie są ‚bardzo skromne i nie zaspokajają potrzeb teorii oraz praktyki. Wielu badaczy zjawisk wychowawczych, nie dysponując jakimkolwiek całościowym modelem pomiaru, wyników wychowania, przyjmuje najczęściej najprostszą z kategorii opisu, tj. kategorię zachowania się jednostki. Badania takie polegają przeważ­nie na rejestrowaniu i ocenianiu pojedynczych i dowolnie uporządkowanych faktów z życia dziecka. Ten sposób konstatowania wyników wychowania pro­wadzi do nadmiernych uproszczeń, a nawet do zniekształcania obrazu rze­czywistości. Często bowiem na podstawie wyrwanych z szerszego kontekstu form zachowania się dziecka formułuje się o nim opinię całkowicie nega­tywną, nie uwzględniającą żadnych pozytywnych stron jego osobowości.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !