OCENY POZYTYWNE

Oceny pozytywne w tej grupie dzieci zanotowano przy wskaźnikach: ma ko­legów poza s2kołą i zaangażowany w grupach pozaszkolnych. Jeśli zauważy­my, że większość tych dzieci pozostaje w luźnych bądź wrogich związkach z rodzicami, okaże się, iż to nie rodzina, lecz grupy koleżeńskie są dla nich główną instytucją uspołeczniającą. Szkoła negatywnie opiniuje zachowanie tych dzieci, ale też nie czyni starań o włączenie ich w ży­cie społeczności klasowej i szkolnej.W grupie rodzin *P* najniższe oceny odnotowano przy takich wskaźni­kach, jak: spełnianie obowiązków domowych, zaangażowany w grupach poza­szkolnych, umie współpracować z kolegami w klasie i zyskuje ich sympa­tię. Natomiast oceny najwyższe odnotowano przy wskaźnikach obejmujących postawy dziecka wobec obowiązków szkolnych oraz stosunki emocjonalne ‚ v rodzinie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !