OBIEKTYWNE SPOJRZENIE

W grupie rodzin „K” największa liczba wypowiedzi dotyczyła takich cech, jak samodzielność, zaradność i koleżeńskość. Obiektywnie rzecz biorąc, są to cechy pozytywne, jednakże w tych kon­kretnych rodzinach samodzielność dziecka często graniczy z samowolą, zaś koleżeńskość oznacza uleganie wpływom złych kolegów. ,w licznych ro­dzinach „N” rodzice charakteryzujący dziecko nie potrafili wskazać u niego ani jednej cechy pozytywnej. Podkreślić trzeba, iż u większości dzieci z grupy rodzin W cechy wyznaczające więzi emocjonalne w rodzi­nie nie są ukształtowane. Są jednak w tej grupie badanych rodzice, ktć- o—dzielają niepowodzenia szkolne dziecka od jego cech charakteru : dostrzegają w zachowaniu dziecka cechy pozytywne, takie jak: uczucio­wość* posłuszeństwo, uczciwość oraz uczynność.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !