NIEMAL CODZIENNIE

Niemal codzien­nie dzieci informują rodziców szczegółowo o wydarzeniach w szkole i o różnych swoich przeżyciach, szukając u nich zrozumienia i rady. Rozmowy te ułatwiają rodzicom sprawowanie nadzoru nad postępowaniem dziecka oraz korygowanie tego postępowania na bieżąco*ftragnę dodać, że okres dorastania w tej grupie dzieci nie przebiega, jak dotąd, burzliwie, a może nawet trochę nietypowo. Fbmiędzy rodzica­mi i dziećmi nie zaobserwowano poważniejszych napięć i konfliktów, a tym bardziej wrogości. Ich stosunki wzajemne można określić jako part­nerskie lub koleżeńskie. Rodzice tych dzieci podkreślają, że są one wrażliwe na sprawy rodzinne oraz sprawy osobiste rodziców, na ogół nie zachowują się biernie wobec ważniejszych wydarzeń rodzinnych.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !