NIE WSZYSTKIE BADANE DZIECI

Nie wszystkie badane dzieci mieszczą się w którymś 2 wyodrębnianych typów uczestnictwa, co Jeśt zresztą konsekwencją każdej typologii. Po­zostałe dzieci stanowią tzw. resztę i Jest ich 17. Tej grupy dzieci oraz ich rodzin nie wyłączam 2 dalszej analizy. Typologia uczestnictwa dzieci w życiu rodziny byłaby prawdopodobnie inna, gdyby do badań do­brano rodziny na zasadzie losowej. Wówczas przypadki zaliczone do „resz­ty” znalazłyby się wśród innych wyraźnie wyodrębnionych kategorii uczest­nictwa. V wielu przypadkach zachowania tych dzieci, są podobne do wymie­nionych typów uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii skrajnych, pozytyw­nych i negatywnych, Jednakże występują z mniejszą konsekwencją, a tak­że pojawiają się u nich zachowania nietypowe. Jak np. dominacja w rodzi­nie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !