NAKREŚLONA KONCEPCJA

Koncepcja nakreślona przez R* Miller, w porównaniu z innymi koncepcjami, jest najbardziej rozwinięta i wewnętrznie spójna, jednak­że całości nie może być zastosowana w badaniu wyników wychowania dzieci 14 – 15-letnich, z tych samych powodów, co wspomniana wyżej kon­cepcja B. Suchodolskiego.Stosunkowo najbardziej praktyczne w. użyciu są kategorie ról społecz­nych i postaw, którymi H. Muszyński posługuje się w opisie celów wy­chowania (1972). Obie kategorie, a szczególnie kategoria postawy, sto­sowane są przez licznych badaczy w konstatowaniu wyników wychowania de facto, np. w badaniu postaw młodzieży wobec różnych wartości, FCsta- wy na gruncie psychologii są traktowane jako bardzo ważne składniki osobowości, pobudzające i ukierunkowujące ludzką aktywność, w tym tak­że odnoszenie się jednostki do innych ludzi.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !