NA PODSTAWIE BADAŃ

Na podstawie własnych badań i analizy ich wyników wyodrębniłam kilka grup rodzin różniących się pod względem rodzaju i siły występujących w nich więzi.Są to następujące grupy rodzin:   rodziny wewnętrznie zintegrowane o więziach wielostronnych,rodziny wewnętrznie zintegrowane o dominacji więzi       emocjonalnych,rodziny wewnętrznie zintegrowane o  dominacji więzi       rzeczowych,  rodziny słabo zintegrowane (o słabych więziach),   rodziny zdezintegrowane.Można zauważyć, iż utworzona typologia rodzin stanowi układ uporząd­kowany według stopnia i rodzajów więzi, tj. od rodzin maksymalnie zin­tegrowanych do rodzin zdezintegrowanych. Każda z wyszczególnionych grup rodzin zostanie scharakteryzowana na podstawie danych pochodzących z badań.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !