NA PODSTAWIE BADAŃ

Porównując badane rodziny pod względem realizacji funkcji kultural­nej, przyjęłam następujące wskaźniki: preferowane formy życia kulturalnego rodziny, wdrażanie dziecka do różnych form aktywności kulturalnej, wyposażenie domu w przedmioty i urządzenia umożliwiające odbiór treści kultury.Na podstawie badań można stwierdzić, iż dominującą fcnr^ uczestnic­twa kulturalnego dorosłych i dzieci jest oglądanie programów/ te3ev.izyj- nych, jednak przynajmniej w połowie badanych rodzin nie dokonuje się doboru emitowanych treści. Większość badanych dzieci (zauważmy, iż 14 – 15-letnich) przyznaje się do regularnego oglądania filmów wieczor­nych nawet tych, które kończą się około godziny 23, natomiast rezygnu­ją z oglądania programów adresowanych specjalnie dla nich.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !