MARGINES SWOBODY

Dając dziecku pewien margines swobody, rodzice przyzwyczajają .je do ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie, nawet wówczas, gdy rodzice tego postępowania nie widzą. W konsekwencji zyskuje na znaczeniu autorytet’ rodzicielski. Dzie­cko, które w kontaktach z rodzicami doświadcza wyłącznie poczucia .bez­pieczeństwa i bliskości emocjonalnej, raczej nie próbuje zrywać tych więzów w miarę dorastania, gdyż są dla niego przyjemne i korzystne, a przez to rodzice mogą dłużej kontrolować jego postępowanie i kierować nim.W toku wywiadów można było się przekonać, iż rodzice przejawiający postawę akceptacji i współdziałania potrafią- obiektywnie oceniać zacho­wanie dziecka; wiedzą, jakie dziecko ma zalety, ale również realnie oceniają jego wady.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !