KWALIFIKOWANIE WIĘZI

Różne są sposobv klasyfikowania więzi społecznych w rodzinie. Na przy­kład A. Matejko (1962), charakteryzując stosunki społeczne w małych gru­pach, wymienia dwa ich rodzaje: stosunki osobiste oraz stosunki rzeczo­we* Odpowiednio do wymienionych stosunków społecznych możemy nazywać więzi międzyludzitie rzeczowymi i osobistymi. Przeważnie Jednak za pod­stawę klasyfikacji więzi rodzinnych przyjmuje się jej funkcje. I tak np. Z. Tyszka (1974) odpowiednio do wyróżnionych funkcji rodziny wymienia następujące rodzaje więzi rodzinnej: ekonomiczną, opiekuńczą, krwi, seksualną, kontrolną, klasową, socjalizacyjno-wychowawczą, kultural­ną, towarzyską i emocjonalno-ekspresyjną.

 

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !