KONTAKTY TOWARZYSKIE

Kontakty towarzyskie rodzin „N” układają się dość specyficz­nie i tylko dobra znajomość osiedla mieszkaniowego pozwala bliżej je określić. Ot4ż z relacji samych badanych wynika, że w kontaktach tych przeważają kręgi sąsiedzkie, ale na podstawie dokładniejszego rozpoz­nania środowiska ustalono, że są to kontakty nie tyle z najbliższymi sąsiadami, lecz z ludźmi o podobnej charakterystyce społecznej (podob­ny status społeczno-zawodowy, podobna sytuacja rodzinna)* Kontakty z krewnymi podobnie zresztą, jak z kręgami pracowniczymi, nie są w grupie rodzin „N” zbyt częste: jedynie w 12 rodzinach są one bliskie i popraw­ne, a w 31 rodzinach są one sporadyczne. V badaniach stwierdziłam jedy­nie 5 rodzin z grupy „N”, które w stosunkach towarzysko-sąsiedzkich były całkowicie izolowane.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !