KONTAKTY KOLEŻEŃSKIE

Kontakty koleżeńskie z grupy „P” nie są zbyt intensywne, ani też, z punktu widzenia tych dzieci, w pełni satysfakcjonujące. Znamienną cechą ich postaw społecznych Jest duże zaangażowanie we wszystkie spra­wy koleżeńskie na terenie klasy. Jeśli nawet któreś z nich nie Jest zbyt łubiane w klasie, czuje się związane z klasą i czyni starania o pozyskanie sympatii kolegów. Nie zawsze robią to umiejętnie, np. nie­którzy są zbyt apodyktyczni, inni nadmiernie rywalizują z kolegami o dobre stopnie, albo też zachowują się w klasie Jak „nauczyciel” (dyscyplinują kolegów)* Również pozaszkolne kontakty koleżeńskie dzieci «p» są mało intensywne. Jak wynika z wypracować dzieci- na ten temat, są to przeważnie kontakty przelotne, zawierane w drodze ze stkoly albo . przy okazji uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, i na ogół nie są  podtrzymywane dłużej.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !