JAK WYNIKA Z DANYCH

Z danych zawartych w tabeli wynika: W rodzinach „P” obowiązki zawodowe są rozłożone na oboje rodziców dość równomiernie, podczas gdy w rodzinach „N” obowiązkami tymi bardziej obarczone są matki; aż 20 ojców nie zabezpiecza systematycznie środków do życia rodziny, natomiast 8 ojców często porzuca pracę, a więc i ich .świadczenia na rzecz rodziny są nieregularne.  tf licznych rodzinach „P” przynajmniej jedno z rodziców podejmuje prace zarobkową w zwiększonym wymiarze godzin, pomimo dobrej lub nawet bardzo dobrej sytuacji materialnej tych rodzin. Najczęściej zdarza się, to w rodzinach, gdzie rodzice wykonują takie zawody, Jak lekarz, praw­nik, inżynier i właściciel zakładu rzemieślniczego. Vf rodzinach nNn podejmowanie dodatkowej pracy zarobkowej zdarza się relatywnie równie – często, ale podyktowane to jest koniecznością, tj. trudną sytuacją ma- terialną.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !