FUNKCJA SOCJALIZACYJNA

Funkcja socjalizacyjna. Charakteryzując funkcjonowanie badanych ro­dzin, starałam się wykazać, że każdy podejmowany przez nie rodzaj dzia­łalności nie tylko zaspokaja potrzeby poszczególnych jednostek, ale również służy dokonującej się w rodzinie socjalizacji. Uczestnicząc w rodzinnym podziale obowiązków oraz w jej stosunkach społecznych, dziec­ko uczy się społecznych fora zachowania, które są dla niego niezbędne obecnych i przyszłych formach aktywności społecznej. Wykonując obo­wiązki domowe, dziecko, uczy się samodzielności, współdziałania, posta­wy opiekuńczej, zasad i nora moralnych, itp. Kie jest to Jednak Jedyny sposób kształtowania-osobowości dziecka w rodzinie .

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !