FORMY ZACHOWANIA DZIECKA

Takie formy zachowa­nia się dziecka, Jak unikanie domu rodzinnego, wrogie stosunki z rodzi­cami, a szczególnie ucieczki z domu są traktowane przez badaczy Jako przejaw buntu wobec niekorzystnych warunków życia, a zwłaszcza wobec wymagań stawianych przez rodziców* Jest rzeczą znamienną, że spośród dzieci zaliczonych do tej kategorii tylko Jedno buntowało się przeciw nadmiernym wymaganiom rodziców oraz ich surowości (ostre kary wymierza­ne przez ojca). Bazostałe dzieci uciekały z domu raczej dlatego, że nikt w rodzinie nie stawiał.im odpowiednich wymagań. Zaburzenia w stosunkach emocjonalnych pomiędzy rodzicami i dzieckiem w tych rodzinach utrzymują się Już od kilku lat i stanowią krańcowy niemal etap rozpadu więzi w rodzinie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !