DZIECKO W SZKOLE

W toku uczestnictwa dziecka w życiu rodzinnym. Jak zauważyliśmy, kształtują się Jego dyspozycje osobowościowe, niezbędne do podejmowania aktywności w innych kręgach społecznych. Jednym z ważniejszych kręgów społecznych dorastającego dziecka Jest szkoła, toteż przygotowanie dzie­cka do szkoły wchodzi w zakres podstawowych powinności rodziny. Powszech­nie oczekuje sie, że rodzina ukształtuje u dziecka te cechy i umiejęt­ności, które ułatwią mu wykonywanie obowiązków szkolnych oraz współży­cie z rówieśnikami w klasie, drużynie harcerskiej, itp. Obok takich dyspozycji, Jak sprawność fizyczna i odpowiedni rozwój umysłowy, ważny jest również rozwój społeczno-moralny.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !