DZIAŁALNOŚĆ RODZIN

Działalność rodzin omawianego typu koncentruje się zdecydowanie wokół funkcji materialno-ekonomicznej, przy C2ym wyraźniej niż w innych ty­pach rodzin zaznacza się tu podfunkcja zarobkowa. V większości rodzin oboje rodzice podejmują pracę zawodową poza domem, wielu rodziców wyko­nuje ją w zwiększonym wymiarze godzin, np. lekarze, rzemieślnicy, kobie- ty zatrudnione w handlu. V/ konsekwencji są oni nieobecni w domu w ciągu całego dnia, często także w soboty i niedziele. W rodzinach o wyższym statusie wykształcenia obojga rodziców zdarza się, że oboje spędzają większość czasu poza domem.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !