DYSPROPORCJE

Zapewne dysproporcje te są spowodowane nierównomiernym tempem rozwoju psychicznego, a szczegól­nie rozwoju społecznego dziewcząt i chłopców w tym okresie życia.W psychologii rozwojowej znany Jest pogląd, iż dziewczęta w tym okre­sie życia (13 – 15 lat) dojrzewają nieco szybciej niż chłopcy (Żebrow­ska, 1976), Stąd właśnie większa aktywność dziewcząt niż chłopców w działalności samorządowej na. terenie klasy i szkoły. Sądzę, iż dla badanego procesu socjalizacji dziecka w rodzinie dysproporcja w licz­bach badanych dziewcząt i chłopców nie ma istotnego znaczenia choć niewątpliwie płeć dziecka powoduje, przynajmniej w pewnym stopniu, zróż­nicowanie oddziaływań wychowawczych rodziców.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !