DOPASOWYWANIE

W wyniku „dopasowywania” go siłą do naczynia następują tak znaczne uszkodzenia, że o dalszym dobrym wzroście rośliny nie może być mowy. Uszkodzenia te są znacznie poważniejsze niż powstające w wyniku obniżenia tempera­tury w czasie pierwszych chłodnych nocy. W tym miejscu należy podkreślić, że niekorzystne mogą być już temperatury dochodzące do 8-10°C, i one to zmuszajądo przeniesienia roślin i ustawienia ich w mieszkaniu. Wymieniliśmy temperatury średnie, ale zależnie od rodzaju, dla jednych roślin niebezpieczna może być nawet nieco wyższa, a inne wytrzymają i nieco niższą. Te same temperatury, co w jesieni przy zabieraniu obowiązują też wiosną, przy wynoszeniu roślin do ogro­du. Aby uniknąć uszkodzeń powodowanych zimnem, za podstawę przyjmujemy najniższe dopuszczalne temperatury zimowania.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !