DOKONUJĄC PRZEOBRAŻENIA

Dokonujące się przeobrażenia społeczne, a zwłaszcza unowocześnianie się technologii pracy oraz rosnąca złożo­ność stosunków społecznych stawiają wobec współczesnego człowieka wyma-. gania, ktćrya sama rodzina nie Jest w stanie sprostać. W przygotowaniu Jednostki do życia coraz większą rolę odgrywają wyspecjalizowane insty­tucje, a szczególnie szkoła. Ten fakt często interpretowany Jest przez socjologów rodziny Jako ograniczanie funkcji socjalizacyjnej rodziny. Są jednak powody, aby twierdzić, że Jest odwrotnie, gdyż właśnie uwikła­nie rodziny w różnorodne zależności społeczne i konieczność współdziała- .niaz licznymi partnerami wychowującymi dziecko, wymuszają na niej wyż­szą jakość socjalizacji.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !