DOBIERANE DO BADAŃ

Do badań były dobierane wyłącznie dzieci z klas VII i VIII.W każdej z klas nauczyciele typowali czterech dó sześciu uczniów wzo­rowych oraz Jednego do trzech uczniów ocenianych negatywnie. Ustalając ostatecznie liczbę dzieci oraz rodzin, które stały się przedmiotem ba­dań, dobrałam następującą liczbę dziewcząt i chłopców: w grupie przy­padków pozytywnych Jest 150 dziewcząt i 50 chłopców, w grupie negatyw­nej gest 30 dziewcząt i 70 chłopców. Dzieci oraz rodziny uzyskujące pozytywne rezultaty wychowawcze będą od tego miejsca oznaczane symbo­lem nPn, natomiast dzieci ii rodziny uzyskujące negatywne rezultaty wychowawcze będą oznaczane symbolem „N”. Widoczne w powyższych danych dysproporcje w liczebności dziewcząt i chłopców w obu badanych grupach są bardzo duże, nienniej Jednak od­zwierciedlają opinie nauczycieli o uczniach.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !