DLACZEGO TWORZYMY OKNA KWIATOWE?

Dlaczego w ogóle tworzymy okna kwiatowe w ścisłym znaczeniu tego słowa? Czy chodzi tu przede wszystkim o walory dekoracyjne, czy też o pewnego rodzaju symbol statusu, w praktyce może nawet stworzony i pielęgnowany obcą ręką? Prawdziwi miłośnicy oburzyli­by się na takie insynuacje. W ich pojęciu nowoczesne okno kwiato­we, ze wszystkimi technicznymi urządzeniami, służy przede wszyst­kim roślinom, zbudowane jest dla ich dobra. Z wieloletniego do­świadczenia wiedzą oni, że zbyt ścisłe, zbyt bezpośrednie współży­cie z ludźmi nie zawsze jest dla naszych zielonych przyjaciół korzystne. Wiedzą poza tym, że okno kwiatowe dobrze skonstruowane i obsadzone właściwie dobranymi roślinami lepiej niż wszelkie inne urządzenia zaspokaja ich potrzeby bytowe.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !