CODZIENNY BUDŻET

Sprzyja to ekspresji oraz interakcji osobowości członków rodziny, a także przyczy­nia się do integracji rodziny. Bardzo istotną rolę w inspirowaniu i or­ganizowaniu życia rodzinnego odgrywają ojcowie, którzy podejmują w do­mu różne obowiązki, również opiekuńcze i wychowawcze. V 16 rodzinach matki nie pracują zawodowo poza domem, toteż są w stanie zapewnić dobrą organizację życia rodzinnego oraz opiekę nad dzieckiem. W codziennym budżecie czasu rodziców wiele miejsca zajmują sprawy dzieci. Sposoby opieki i nadzoru nad zachowaniem się dziecka nie są w tej grupie rodzin jednakowe. Jedni rodzice przyznają dziecku więcej przywilejów niż obowiązków; oczekują od dziecka, aby było bard20 dobrym uczniea w szkole i dlatego uwalniają je od wszelkich obowiązków domo­wych, często nawet udzielają mu dużej pomocy w nauce.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !