CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Charakterystyka środowiska zamieszkania badanych rodzin, moim zda­niem, soże być ważkim argumentem w rozstrzyganiu wątpliwości o charak­terze metodologiczny:/!, a mianowicie – czy na podstawie badania 300 ro­dzin miejskich można orzekać o przemianach dokonujących się w rodzi­nie polskiej? Uważam, że można, wszak funkcjonowanie badanych rodzin zasadniczo Jest wyznaczane przez cały kompleks czynników Jednakowych dla ogółu rodzin polskich, a więc przez warunki ekonomiczno-społeczne, układ instytucji, kulturę i inne* ’tórunki wielkomiejskie natomiast pla­sują badane rodziny w rzędzie społeczności wiodących w naszym państwie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !