CHARAKTERYSTYCZNA CECHA FUNKCJONOWANIA

Charakterystyczną cechą funkcjonowania tej grupy rodzin Jest rozwi­janie, a nawet preferowanie aktywności kulturalnej, towarzyskiej i re­kreacyjnej, przy jednoczesnym ograniczaniu do niezbędnego minimum do­mowych prac gospodarczych. W większości rodzin wynika to z charakteru pracy zawodowej małżonków: wiele osób pełni funkcje kierownicze lub wy­konuje zawody o silnie zaznaczonej jednoosobowej odpowiedzialności (le­karz, nauczyciel), a więc wymagające od nich dużego zaangażowania i po­wodujące zmęczenie psychiczne. Tak więc po pracy ludzie ci unikają po­dejmowania dodatkowych obowiązków, preferując odpoczynek i rekreację, które organizowane są przede wszystkim w gronie rodzinnym.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !