Kategorie: Uncategorized

DYSPROPORCJE

Zapewne dysproporcje te są spowodowane nierównomiernym tempem rozwoju psychicznego, a szczegól­nie rozwoju społecznego dziewcząt i chłopców w tym okresie życia.W psychologii rozwojowej znany Jest pogląd, iż dziewczęta w tym okre­sie życia (13 – 15 lat) dojrzewają nieco szybciej niż chłopcy

OKREŚLENIE POSTAW

W określaniu postaw rodzicielskich w badanych rodzinach, Jak Już za­znaczyłam, nie posługiwałam się żadnym ze znanych arkuszy postaw, ani też własnym kwestionariuszem czy skalą. Kierowałam się Jedynie opisowy­mi wskaźnikami, jakie podaje M. Ziemska, charakteryzując poszczególne typy postaw rodzicielskich. Taki sposób