Kategorie: Mieszkamy wśród kwiatów

OGRÓDKI BUTELKOWE

„Ogródki butelkowe” stały się nagle bar­dzo modne, zwłaszcza wśród ludzi, którzy nie mają miejsca dla roślin i czasu na ich pielęgnowanie; nie każdy jednak jest do­brze urządzony, co staje się przyczyną przykrych rozczarowań;  Tych mankamentów można uniknąć stosując uprawę hydroponiczną,

FORMA OBCOWANIA Z PRZYRODĄ

Kto uprawę roślin w mieszkaniach traktuje jako szlachetną, osobistą formę obcowania z przyrodą, ten zawsze znajdzie jeszcze inne rozwiązania, pozwalające mu zaradzić brakowi miejsca na parape­tach okiennych. Warunkiem korzystania z takich rozwiązań jest dostateczne oświetlenie z zewnątrz lub też odpowiednio

CO SIĘ KOMU PODOBA

Na zasadzie „nie to ładne, co ładne, ale co komu się podoba”, wśród takich mebelków można znaleźć np. stojącą lampę elektryczną, połączoną z konsolą na kwiaty, albo różnobarwnie oświetloną pokojową fontannę, stanowiącą centralny element dekoracji roślin­nej. Oprócz zawsze pojawiających się

KWIATOWA WITRYNA

Jeszcze inny pomysł eksponowania roślin pokojowych nasunęła ogrzewana mnożarka. Na podobnej zasadzie oparto mianowicie konstrukcję szklarenek pokojowych lub witryn kwiatowych. Szerokie możliwości w tym zakresie ukazuje, przedstawiająca jeden z najnowocześniejszych, este­tycznych i wzorowo zbudowanych modeli. Taki udoskonalony, ruchomy pojemnik wypełniony

DOSTOSOWANE DO OŚWIETLENIA MIESZKANIA

Oświetlenie witryny, dostosowane do oświetlenia miesz­kania, działa nienagannie, podobnie jak i system wietrzenia. Pojem­nik taki może stanowić część szafy lub-jak nasz elegancki wzorzec mieć obudowę w postaci szerokiej ramy z lekkiego metalu. Prąd pobierany jest z gniazdka wtyczkowego. Trudno o prostsze

ROZMIESZCZENIE W POKOJU

Zupełnie inaczej natomiast przedstawia się sprawa z ruchomą witryną kwiatową, czyli pokojową szklarenką umieszczoną na rol­kach. Praw własności tu nikt nie może kwestionować. Umieszczona w wozie meblowym towarzyszy ona swoim właścicielom wszędzie, dokądkolwiek się przeniosą. Posiadając ją gospodyni może nie rezygnować

OKNO KWIATOWE

Od pojedynczej, samotnie stojącej doniczki z kwiatem do klasyczne­go okna kwiatowego droga jest daleka. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, określimy, co właściwie nazywamy oknem kwiato­wym. Jest to skomplikowane urządzenie, które-zszybą, oddzielają­cą od reszty pomieszczenia lub bez niej, z fachowo dobranym

DLACZEGO TWORZYMY OKNA KWIATOWE?

Dlaczego w ogóle tworzymy okna kwiatowe w ścisłym znaczeniu tego słowa? Czy chodzi tu przede wszystkim o walory dekoracyjne, czy też o pewnego rodzaju symbol statusu, w praktyce może nawet stworzony i pielęgnowany obcą ręką? Prawdziwi miłośnicy oburzyli­by się na

NIE DLA KAŻDEGO

Takich warunków rośli­ny ustawione bezpośrednio w pomieszczeniu mieszkalnym, bez żadnej osłony, z łatwo zrozumiałych względów mieć nie mogą. „Względy” te już nieraz wymieniałam; są to: zbytnia suchość powie­trza, wysoka temperatura ludzkich mieszkań w zimie, będąca nie do zniesienia dla bardzo

WIELKA OZDOBA

Rośliny natomiast dzięki takiemu oknu mogą tylko zyskać, otrzymują bowiem wyłącznie dla siebie mały, przytulny świat, w którym mogą mieszkać zupełnie wygodnie. Budujmy więc, gdy tylko możemy i w każdej wersji dla nas dostępnej okna kwiatowe, przede wszystkim dla dobra

GODNE ZAPAMIĘTANIA

Jeżeli masz mało czasu dla swoich kwiatów, to zbuduj proste urządzenie, bez oddzielającej je od mieszkania szyby, w pomiesz­czeniu północnym; zadowól się silnymi roślinami cieniolubnymi, które także w zimie znoszą dobrze powietrze „pokojowe” i tempera­turę mieszkania; pomiędzy stałą czysto zieloną

SPECYFICZNE POTRZEBY

Pamiętaj, że każda roślina ma dokładnie określony cykl życiowy i specyficzne potrzeby, a więc: okresy wzrostu i spoczynku, wyma­gania dotyczące światła, ciepła, świeżego powietrza itd.; dlatego zaplanuj z góry obsadzenie okna kwiatowego roślinami o zbliżonych potrzebach i właściwościach. Zespół taki