Kategorie: Mieszkamy wśród kwiatów

DOKŁADNIE TO CO POTRZEBA

Dają oni swoim roślinom dokładnie to, co im potrzebne i nie wymagają od nich niczego niemożliwego albo szkodliwego dla ich swobodnego roz­woju. Innymi słowy: ludzie rozsądni, którzy realnie oceniają swoje możliwości i zajmują się tylko takimi roślinami, których potrzeby życiowe mogą

WYGLĄD PODPOWIE

Przed zapoznaniem się z zasadami sztuki kwiaciarskiej i związanymi z nią możliwościami musimy zrozumieć, jak trudne jest życie roślin doniczkowych. Przybyły one do nas jako piękni obcokrajowcy z oddalonych stref geograficznych. Lecz zamiast błękitnego nieba i ciepła ich krajów ojczystych

OKREŚLONE ZAPOTRZEBOWANIE

Dlaczego na przy­kład zawsze się ostrzega: roślin doniczkowych nie wysadzać na lato do ogrodów? Otóż nie wyłącznie dlatego, że mogłoby to być dla nich szkodliwe, lecz ze względu na gwałtowne ich dążenie do wykorzys­tania danej im swobody, do natychmiastowego silnego

CZŁOWIEK ZBIERA ROŚLINY

Człowiek zbiera dokoła siebie rośliny o różnym charakterze i prze­ważnie bez zastanowienia zakłada, że przystosują się one do ofiaro­wanych im w mieszkaniach warunków, że jako wierni współtowarzy­sze będą dzielić z nim „życie domowe”. Tymczasem nasze rośliny doniczkowe w żadnym wypadku

SUKULENTY

Sukulenty spotykamy nie tylko na dalekich pustyniach; są nimi np. „poczciwe” rojniki, rosnące prawie w całej Europie – na piaszczystych terenach, na starych dachach i murkach – i podobnie magazynują one zapasy wody na okresy suszy, a ponadto nawet przy

ZESPÓŁ ROŚLIN NIEKŁPOTLIWYCH

Można więc dobrać sobie zespół roślin niekłopotliwych. Rośliny, które rosną szybko i wciąż tworzą młode liście, np. silnie rosnąca hoja i męczennica, potrzebują dużo światła. Pewnego rodzaju oddzielną grupę stanowią rośliny o liściach dwu- barwnych, np. „pstrokatych” – w białe lub

BUDOWA ZEWNĘTRZNA

Także budowa zewnętrzna całej rośliny, czyli jej pokrój, nasuwa pewne wnioski i w dużym stopniu przesądza o sposobie ich umiesz­czenia. Rośliny płożące się (i tym samym okrywające ziemię) trzeba wykorzystać inaczej niż zwisające, natomiast rośliny tworzące „krzewy” lub „drzewka” wymagają

DECYDUJĄCE POCHODZENIE

Właśnie pochodzenie decyduje o potrzebnych roślinom warun­kach wzrostu, są one bowiem trwale określone ich genotypem, tj. zespołem cech dziedzicznych, który pozostaje niezmieniony mimo przekształceń wprowadzonych przez zabiegi hodowlane. To geno­typ właśnie jest przyczyną, że istnieje granica możliwości adaptacyj­nych (przystosowawczych); lekceważenie

ODPOWIEDNIE UMIESZCZENIE

Żyją one w tropi­kalnych lasach deszczowych. A więc i w mieszkaniu musimy je odpowiednio umieścić (m. in. w szklarenkach domowych, w naczy­niach wiszących itp.), a także pamiętać, że potrzebują one między innymi ściśle określonych mieszanek ziemi, znacznej wilgotności powietrza, że

DUŻE POMIESZCZENIA

Kto ma duże pomieszczenia, może gromadzić różne gatunki filodendrona, dobrze przystosowane do warunków mieszkaniowych i stosunkowo łatwo kwitnące; doskona­le nadają się do tworzenia pięknych i trwałych grup. A figowce, paprocie, begonie różnego typu, bromelie i bluszcz w różnych odmianach? No i

PEŁNA PRZYJEMNOŚĆ

Mieszkanie w kwiatach może dać pełną przyjemność tylko wtedy, gdy zamiast przypadkowego (i zawodzą­cego) ustawiania pojedynczych doniczek z roślinami, będziemy zwracać uwagę na to, jak się „komponują” z pomieszczeniem, na układ i wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych roślin. Pewne urozmaicenie

WYKORZYSTANIE ŚCIAN

Pierwszym pomysłem, jaki się nasuwa tym, którzy nie mogą umieszczać roślin na oknach, jest wykorzystanie ścian. W małych mieszkaniach przeważają więc ample i zawieszane na ścianach pojemniki lub podstawki. Obsadzone odpowiednimi rośli­nami, silnie przymocowane i dobrze rozmieszczone dają piękne efekty dekoracyjne,