CAŁA PROCEDURA

W całej procedurze badawczej to zadanie byłoby niewątpliwie najtrudniejsze, ale gdyby nawet udało się zrealizować cały zamiar, to i tak sporządzona charakterystyka nie dałaby pełnego obrazu wychowanej Jednostki; mówiłaby jedynie o tym,  jaka jednostka jest, a nie co czyni i jaka jest społeczna wartość jej działania.Spośród nowszych propozycji bardzo interesująca jest kategoria kształtu życia sformułowana przez B. Suchodolskiego (1979, 1983)i Jed­nakże, aby stwierdzić, jaki kształt nadała lub stara się nadać swemu życiu jednostki., należałoby poddać analizie biografie osób, które do­konały Już v.*yboru drogi życiowej 1 choćby wstępnie ułożyły swoje stosun­ki z otoczeniem. Tymczasem działalność dzieci 14 – 15-letnich, a takich dotyczyły referowane badania, ma przeważnie charakter ćwiczebny i przy­gotowujący do startu w samodzielne życie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !