BUDOWA ZEWNĘTRZNA

Także budowa zewnętrzna całej rośliny, czyli jej pokrój, nasuwa pewne wnioski i w dużym stopniu przesądza o sposobie ich umiesz­czenia. Rośliny płożące się (i tym samym okrywające ziemię) trzeba wykorzystać inaczej niż zwisające, natomiast rośliny tworzące „krzewy” lub „drzewka” wymagają przede wszystkim miejsca umożliwiającego swobodny wzrost – a więc bez zbyt bliskiego sąsiedztwa innych roślin. Jeszcze inaczej musimy umieszczać pną­cza, które się owijają wokół podpór i pnącza z organami czepnymi, które z natury swej rosną w jednej płaszczyźnie. Nie można więc pomijać tego, co nam narzuca ważną wskazówkę, pozwalającą znaleźć odpo­wiedź na pytanie, gdzie umieścić roślinę – jest pochodzenie po­szczególnych roślin, a więc warunki ich rejonów ojczystych, odzna­czających się specyficznym klimatem, rodzajem gleby, krajobrazem.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !